021-22388301 __021-22388302

تهران , سعادت آباد ,خیابان سرو شرقی , خیابان مجد

مرکز جراحی سعادت آباد طبقه پنجم

نام  : دکتر نفیسه محبی

رشته تخصصی : متخصص داخلی مغز و اعصاب

مدارج علمی :عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، بورد تخصصی داخلی مغز و اعصاب کشور

حوزه فعالیت : سكته مغزي ،  تشنج ، ام اس ، بيماريهاي عصب و عضله و ستون فقرات،  سردرد

 نوار عصب و عضله ، نوار مغز ،  سونوگرافي عروق مغز و گردن

محل فعالیت : کلینیک طبیب

بیوگرافی شخصی

متولد 1359

پزشكي عمومي سال 1386 علوم پزشكي شهيد بهشتي

تخصص مغز و اعصاب  از  دانشگاه علوم پزشكي تهران و رتبه برتر بورد تخصصی بيماريهاي مغزواعصاب كشوري در سال 1391

عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ایران از سال 1391 تاكنون

کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب تهران _ بهترین کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب سعادت آباد _ کلینیک مغز و اعصاب کودکان تهران _ کلینیک مغز و اعصاب غرب تهران _ متخصص مغز و اعصاب _ بهترین متخصص مغز و اعصاب در تهران _ داخلی مغز و اعصاب _ متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ بهترین متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ متخصص مغز و اعصاب کودکان _ کلینیک روانشناسی _ بهترین کلینیک روانشناسی تهران _ کلینیک روانشناسی تهران _ مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ بهترین مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ کلینیک شبانه روزی مغز و اعصاب _ متخصص مغز و اعصاب سعادت آباد _روانپزشک سعادت آباد