• جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات
  • روانپزشک
  • روانشناس
  • فوق تخصص داخلی مغز و اعصاب کودکان
  • کلینیک تغذیه
  • متخصص داخلی مغز و اعصاب
  • متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
  • همه بخش ها
آیسان بیدار

آیسان بیدار

روانشناس

دکتر آگاه اشرفی

دکتر آگاه اشرفی دهکردی

روانپزشک

دکتر عاطفه چاوش زاده

دکتر عاطفه چاوش زاده

متخصص داخلی مغز و اعصاب

نسرین شیرازی

نسرین شیرازی

روانشناس

دکتر مریم رسولی نژاد

دکتر مریم رسولی نژاد

فوق تخصص داخلی مغز و اعصاب کودکان

دکتر طبیب خوئی

دکتر علیرضا طبیب خوئی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر آرش مجدزاده

دکتر آرش مجدزاده

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

ساناز رضائی زنوز

ساناز رضائی زنوز

کلینیک تغذیه

دکتر صدرا روحانی

دکتر صدرا روحانی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

دکتر سید فخرالدین آرمن

دکتر سید فخرالدین آرمن

روانپزشک

دکتر نفیسه محبی

دکتر نفیسه محبی

متخصص داخلی مغز و اعصاب

دکتر مازیار امامی خواه

دکتر مازیار امامی خواه

متخصص داخلی مغز و اعصاب

دکتر قائمه نبئی

دکتر قائمه نبئی

متخصص داخلی مغز و اعصاب