021-22388301 __021-22388302

تهران , سعادت آباد ,خیابان سرو شرقی , خیابان مجد

مرکز جراحی سعادت آباد طبقه پنجم

اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی در کودکان

دسته: داخلی مغز و اعصاب کودکان

  • خانه
  • -
  • داخلی مغز و اعصاب کودکان
اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی در کودکان

اختلال کم‌توجهی – بیش‌فعالی در کودکان

اکثر خانواده‌ها هنگامی‌که علائمی مانند عدم تمرکز و توجه، بیش فعالی و بی‌قراری و یا رفتارهای تکانشی مانند قطع کردن حرف دیگران را در فرزندان خود می‌بینند و این علائم با مشکلات یادگیری و عدم سازگاری کودک با مدرسه و…

کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب تهران _ بهترین کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب سعادت آباد _ کلینیک مغز و اعصاب کودکان تهران _ کلینیک مغز و اعصاب غرب تهران _ متخصص مغز و اعصاب _ بهترین متخصص مغز و اعصاب در تهران _ داخلی مغز و اعصاب _ متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ بهترین متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ متخصص مغز و اعصاب کودکان _ کلینیک روانشناسی _ بهترین کلینیک روانشناسی تهران _ کلینیک روانشناسی تهران _ مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ بهترین مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ کلینیک شبانه روزی مغز و اعصاب _ متخصص مغز و اعصاب سعادت آباد _روانپزشک سعادت آباد