021-22388301 __021-22388302

تهران , سعادت آباد ,خیابان سرو شرقی , خیابان مجد

مرکز جراحی سعادت آباد طبقه پنجم

نظرات شما درباره دکتر آرش محمدزاده

با سلام
با تشکر از شرکت شما بیمار گرامی در نظرسنجی مخصوص بیماران ویزیت شده توسط نظرات شما درباره نظرات شما درباره دکتر آرش محمدزاده
لطفا رای خود در رابطه با عملکرد این پزشک را وارد کنید

نظرات شما در راستای بهبود کلینیک راهنمای ما است

میزان رضایت از برخورد و ارتباط با بیمار

میزان رضایت از کیفیت بررسی تشخیصی

میزان نتیجه بخش بودن درمان انجام شده

آیا این پزشک را به بقیه پیشنهاد میکنید ؟

کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب تهران _ بهترین کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب سعادت آباد _ کلینیک مغز و اعصاب کودکان تهران _ کلینیک مغز و اعصاب غرب تهران _ متخصص مغز و اعصاب _ بهترین متخصص مغز و اعصاب در تهران _ داخلی مغز و اعصاب _ متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ بهترین متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ متخصص مغز و اعصاب کودکان _ کلینیک روانشناسی _ بهترین کلینیک روانشناسی تهران _ کلینیک روانشناسی تهران _ مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ بهترین مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ کلینیک شبانه روزی مغز و اعصاب _ متخصص مغز و اعصاب سعادت آباد _روانپزشک سعادت آباد