021-22388301 __021-22388302

تهران , سعادت آباد ,خیابان سرو شرقی , خیابان مجد

مرکز جراحی سعادت آباد طبقه پنجم

نام  : دکتر شایان کاشفی نژاد

رشته تخصصی : روانپزشک

مدارج علمی بورد تخصصی روانپزشکی

حوزه فعالیتدرمان اختلالات خلقی (افسردگی، اختلال دوقطبی و…)، اختلالات اضطرابی، بی‌خوابی ، وسواس ، اختلالات جنسی، اختلالات روان‌تنی، انواع اعتیاد، روان‌درمانی تحلیلی و گروه درمانی 

محل فعالیت : کلینیک طبیب

بیوگرافی شخصی

متولد سال ۱۳۶۹ در شهر تهران . مدرک دیپلم در سال ۸۶ از دبیرستان علامه حلی تهران . کسب مدال برنز در دهمین دوره المپیاد دانش آموزش زیست شناسی کشوری.

ورودی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 87 و قبولی در آزمون دستیاری تخصصی رشته روانپزشکی در سال 96 ، دانشگاه  علوم پزشکی ایران. قبولی و کسب ده درصد برتر  در آزمون بورد تخصصی کشور رشته  روانپزشکی سال 1400 

کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب تهران _ بهترین کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب سعادت آباد _ کلینیک مغز و اعصاب کودکان تهران _ کلینیک مغز و اعصاب غرب تهران _ متخصص مغز و اعصاب _ بهترین متخصص مغز و اعصاب در تهران _ داخلی مغز و اعصاب _ متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ بهترین متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ متخصص مغز و اعصاب کودکان _ کلینیک روانشناسی _ بهترین کلینیک روانشناسی تهران _ کلینیک روانشناسی تهران _ مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ بهترین مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ کلینیک شبانه روزی مغز و اعصاب _ متخصص مغز و اعصاب سعادت آباد _روانپزشک سعادت آباد