021-22388301 __021-22388302

تهران , سعادت آباد ,خیابان سرو شرقی , خیابان مجد

مرکز جراحی سعادت آباد طبقه پنجم

نام  : دکتر دانیال کیانی

رشته تخصصی : جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

مدارج علمی :عضو هیات علمی دانشگاه آزاد علوم پزشکی ، 5 درصد بورد جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات کشور ، دوره تکمیلی در کشور آلمان و ترکیه

حوزه فعالیت : جراحی ضایعات مغز و نخاعی ، جراحی های کم تهاجمی و پیچیده ستون فقرات

محل فعالیت : کلینیک فوق تخصصی مغز و اعصاب و ستون فقرات طبیب

بیوگرافی شخصی

متولد سال 1362 در تهران و در آزمون سراسری سال ۱۳80 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران پذیرفته و دوره پزشکی عمومی را در این دانشگاه به پایان رساند.

ورود به رشته جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1395 به عنوان نفر اول و گذراندن دوران دستیاری در بیمارستان رسول اکرم ( ص ) تحت نظر اساتید برجسته کشوری در این رشتهکلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب تهران _ بهترین کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب سعادت آباد _ کلینیک مغز و اعصاب کودکان تهران _ کلینیک مغز و اعصاب غرب تهران _ متخصص مغز و اعصاب _ بهترین متخصص مغز و اعصاب در تهران _ داخلی مغز و اعصاب _ متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ بهترین متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ متخصص مغز و اعصاب کودکان _ کلینیک روانشناسی _ بهترین کلینیک روانشناسی تهران _ کلینیک روانشناسی تهران _ مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ بهترین مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ کلینیک شبانه روزی مغز و اعصاب _ متخصص مغز و اعصاب سعادت آباد _روانپزشک سعادت آباد