نام  : آیسان بیدار طبعی

رشته تخصصی :کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی گرایش خانواده درمانی

مدارج علمی : عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

حوزه فعالیت : خانواده درمانی ، زوج درمانی ، مشاوره ازدواج ، مشاوره طلاق، تعارضات زناشویی، روانشناسی رابطه، خیانت و آموزش والدین. برگزار کننده کارگاه های تخصصی در زمینه های مختلف روانشناختی

رویکرد درمانی: سیستمی میلان، رواندرمانی CBT و طرحواره درمانی
(Schema therapy)