021-22388301 __021-22388302

تهران , سعادت آباد ,خیابان سرو شرقی , خیابان مجد

مرکز جراحی سعادت آباد طبقه پنجم

برنامه هفتگی کلینیک جراحی مغز و اعصاب

نام پزشک تخصص روز های حضور ساعت حضور
دکتر علیرضا طبیب خوئی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت 15 الی 24

دکتر جواد جهاندیده

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

یکشنبه ها 

ساعت 13 الی 24

دکتر دانیال کیانی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

چهارشنبه ها

ساعت 13 الی 24

دکتر صدرا روحانی

جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

سه شنبه ها

ساعت 17 الی 24 

برنامه هفتگی کلینیک داخلی مغز و اعصاب

نام پزشک تخصص روز های حضور ساعت حضور
دکتر عاصفه موسوی

متخصص داخلی مغز و اعصاب

یکشنبه ها و چهارشنبه ها

ساعت 15 الی 24

دکتر عاطفه چاوش زاده

متخصص داخلی مغز و اعصاب

یکشنبه ها 

ساعت 13 الی 24

دکتر  محبی

متخصص داخلی مغز و اعصاب

چهارشنبه ها

ساعت 13 الی 24

دکتر 

متخصص داخلی مغز و اعصاب

سه شنبه ها

ساعت 17 الی 24 

کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب تهران _ بهترین کلینیک مغز و اعصاب _ کلینیک مغز و اعصاب سعادت آباد _ کلینیک مغز و اعصاب کودکان تهران _ کلینیک مغز و اعصاب غرب تهران _ متخصص مغز و اعصاب _ بهترین متخصص مغز و اعصاب در تهران _ داخلی مغز و اعصاب _ متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ بهترین متخصص داخلی مغز و اعصاب تهران _ متخصص مغز و اعصاب کودکان _ کلینیک روانشناسی _ بهترین کلینیک روانشناسی تهران _ کلینیک روانشناسی تهران _ مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ بهترین مرکز نوار عصب و عضله در تهران _ کلینیک شبانه روزی مغز و اعصاب _ متخصص مغز و اعصاب سعادت آباد _روانپزشک سعادت آباد